Przyśpieszenie wzrostu roślin

Rośliny potrzebują dużo składników odżywczych, aby rosnąć i dobrze się rozwijać. Istnieje wiele różnych sposobów dostarczania tych składników odżywczych, takich jak nawożenie, suplementy i inne.

Nawożenie to proces dodawania składników odżywczych do gleby, w której rosną rośliny. Nawozy to substancje chemiczne lub organiczne, które dodaje się do gleby w celu pobudzenia wzrostu roślin. Mogą być nieorganiczne lub organiczne, naturalne lub syntetyczne. Można je klasyfikować według źródła pochodzenia, na przykład odchody zwierzęce, ekstrakty roślinne lub nawozy chemiczne.