Na czym polega biostymulacja gleby ?

Biostymulacja gleby to proces, w którym wykorzystuje się naturalne procesy biologiczne, aby poprawić jakość i wydajność gleby. Celem tego procesu jest poprawienie warunków środowiskowych dla roślin i zwiększenie ich zdrowia i wzrostu.

Nawożenie gleby opiera się na kilku głównych koncepcjach:

  1. Wzbogacanie gleby w mikroorganizmy: Mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby, pomagają w rozkładzie materii organicznej i przekształcaniu składników odżywczych w formy, które są dostępne dla roślin. Poprzez dodanie mikroorganizmów do gleby, można poprawić jej jakość i zwiększyć wydajność roślin.
  2. Poprawianie równowagi biologicznej gleby: Gleba jest środowiskiem, w którym żyją wiele różnych mikroorganizmów i innych organizmów. Biostymulacja gleby polega na utrzymaniu równowagi między tymi organizmami, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu glebowego.
  3. Stosowanie naturalnych nawozów: Biostymulacja gleby opiera się na wykorzystaniu naturalnych nawozów, takich jak obornik i kompost, zamiast chemicznych nawozów sztucznych. Naturalne nawozy zawierają mikroorganizmy i składniki odżywcze, które pomagają poprawić jakość gleby i wzrost roślin.
  4. Ochrona gleby przed erozją: Biostymulacja gleby obejmuje również działania mające na celu ochronę gleby przed erozją, takie jak stosowanie krycia gleby i sadzenie drzew i krzewów.

Biostymulacja gleby jest ważnym elementem zrównoważonej produkcji rolniczej i jest coraz bardziej popularna wśród rolników i producentów rolnych na całym świecie.